Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Czy w sieci można publikować wizerunek dziecka?
  • Czym grozi udostępnianie zdjęć dzieci bez ich zgody?

Czy w sieci można publikować wizerunek dziecka?

Wizerunek dzieci pojawiający się na różnych forach, czy portalach internetowych jest zjawiskiem powszechnie występującym. Jednak, czy małoletni są w stanie w pełni wyrazić zgodę na jego publikację? Być może, w przypadku nastolatków taka zgoda może zostać świadomie zakomunikowana. Jednak, co w sytuacji, gdy dziecko nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest fotografowane, a kolejno jego postać jest umieszczana w internetowej społeczności? Z pewnością takie dziecko nie jest zdolne do wyrażenia swojej opinii na ten temat. W związku z czym notorycznie dochodzi do umieszczania wizerunku dzieci w sieci bez ich zgody, a tym samym do łamania podstawowych praw dziecka. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 roku jasno definiuje prawa dziecka i chroni jego Wizerunek jako jedno z dóbr mu przyznanych.

Czym grozi udostępnianie zdjęć dzieci bez ich zgody?

Problem okazywania fotografii, czy filmików, na których są ukazane sylwetki dzieci nie sprowadza się jedynie do naruszenia dóbr osobistych dzieci w postaci poszanowania ich prywatności, czy nieuzyskania zgody na publikację. Negatywne zjawisko może przybrać zupełnie inne odcienie. Małoletni przedstawieni na zdjęciach w różnych sytuacjach mogą czuć się niekomfortowo, a co z tym się wiążę, mogą zostać krytycznie ocenieni przez rówieśników i poddani krytyce, na którą nie są gotowi i która w tej sytuacji jest zbędna i niczym nieuzasadniona. Mimo tego, przez działanie dorosłych, dzieci są narażane na stres, którego można było uniknąć. Dzieci spotykają się nie tylko z mową nienawiści, ale także z cyberprzestępczością, która jest tak powszechna w sieci. Dziecko może paść ofiarą innego użytkownika portalu, a jego wizerunek niezgodnie z prawem wykorzystany. Ochrona praw dziecka w obecnych czasach powinna zostać także szerzej skoncentrowana na ochronie wizerunku dziecka, który jest tak samo chroniony, jak prawo wizerunku dorosłego. Zaś zaniedbywanie tego aspektu prowadzi do nieskrępowanych naruszeń, mogących mieć swoje konsekwencje nawet w czynach karalnych, których ofiarami mogą paść małoletni.