Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Czym jest i kto może posługiwać się mLegitymacją?
  • Jak korzystać z mLegitymacji?
  • Jakie informacje znajdują się w mLegitymacji?
  • W jaki sposób można sprawdzić mLegitymację?

Czym jest i kto może posługiwać się mLegitymacją?

Jednym z obowiązków każdego ucznia jest noszenia do szkoły dokumentu legitymacji szkolnej. Coraz częściej poza takim dokumentem, przyborów szkolnych, czy podręczników uczniowie do szkoły zabierają także telefony komórkowe. W celu połączenia wielości przedmiotów powstała specjalna aplikacja dedykowana pobierającym naukę, za pomocą której mogą oni legitymować się wirtualną legitymacją uczniowską, czyli tzw. mLegitymacją, którą mogą okazać poprzez okazanie jej na ekranie telefonu komórkowego.

Jak korzystać z mLegitymacji?

Usługa ta jest dostępna dla wszystkich placówek szkolnych, które podpisały porozumienie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i wprowadziła system do wydawania mLegitymacji. Jeżeli szkoła takowy dokument asygnowała, należy udać się do sekretariatu w celu otrzymania specjalnego kodu QR oraz kody aktywacyjnego, które umożliwiają pobranie aplikacji na telefon i jej aktywowanie, tak aby legitymacja znalazła się na danym urządzeniu mobilnym.

Jakie informacje znajdują się w mLegitymacji?

Na ekranie telefonu logując się do aplikacji mLegitymacji, zobaczymy m.in. hologram, którego kolor zmienia się pod wpływem poruszania urządzeniem, flagę, która w sposób wirtualny „faluje”, identyczny dla wszystkich użytkowników kolor tła aplikacji, a także datę wydania mLegitymacji oraz datę jej ważności. Dokładny okres jej każdorazowego okazywania, także znajdzie swoje odzwierciedlenie w systemie.

W jaki sposób można sprawdzić mLegitymację?

Posługując się wirtualną legitymacją, możemy zostać zobligowani do jej okazania w celu sprawdzenia jej autentyczności i rzetelności wprowadzonych do niej danych. Dzięki stworzonemu programowi, który działa pod nazwą mWeryfikator, informacje zamieszczone w mLegitymacji mogą zostać wnikliwie zbadane pod kątem ich wiarygodności. Uczeń, chcąc udostępnić dane z mLegitymacji musi na ekranie komórki nacisnąć przycisk „przekaż”, który uruchamia specjalny kod QR, którego sczytanie następuje poprzez mWeryfikator, na którym wyświetlają się dane ucznia oraz ważność certyfikatu online przeznaczonego do mLegitymacji.