Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

  • Wygląd ucznia w szkole.
  • Czy szkoła ma prawo narzucać uczniowi jego wygląd?

Wygląd ucznia w szkole.

Jednym z podstawowych obowiązków każdego ucznia obok rzetelnego uczęszczania do szkoły oraz przyswajania wiedzy, pozostaje dbałość o swój estetyczny wygląd, który winien licować z powagą placówki szkolnej. Na przestrzeni czasów, strój ucznia uległ całkowitej metamorfozie. W poprzednich latach uczniowie do szkoły zakładali specjalne mundurki, które były szyte w sposób indywidualny dla każdej placówki. Obecnie, co do wyglądu zewnętrznego ucznia istnieje dowolność. Jednak, czy uczeń może zakładać do szkoły takie ubrania, jakie tylko zechce? Część szkół, zwykle ponadpodstawowych, ale nie tylko, określa w statucie szkoły także obowiązki ucznia, w skład których wchodzi dbałość o wygląd, w tym szczegółowe określenie zasad ubierania się do szkoły, noszenia makijażu, dużej ilości kolczyków, czy tatuaży. Część uczniów oraz rodziców, która nie chce podporządkować się wprowadzonym przez szkołę zakazom dotyczącym sposobu ubierania się, składa różnego rodzaju skargi i wnioski do kuratorów oświaty, uskarżając się na nadmierną ingerencję szkoły w sferę prywatności ucznia.

Czy szkoła ma prawo narzucać uczniowi jego wygląd?

Jak już to wspomniano powyższej, część szkół nie tylko obliguje uczniów do określonego ubioru, ale także stosuje różnego rodzaju kary, jak np. nagany, czy przyznawanie ujemnej ilości punktów, za niestosowny strój, noszenie nadmiernej ilości biżuterii, czy dredów. Jednak czy placówka szkolna ma prawo do ścisłego regulowania stroju ucznia? Szkoły praktykujące takie normy, wychodzą z założenia, iż obowiązki ucznia wymienione w art. 99 Prawa oświatowego to katalog otwarty, co umożliwia umieszczenie w statucie także i innych wymagań, np. w zakresie ich wyglądu podczas zajęć lekcyjnych. Równocześnie informują, iż prawie oświatowym nie ma stosownego zapisu uniemożliwiającego szkołom na ingerencję w zakres stylizacji młodych ludzi. Stąd też, uważając, iż co nie jest zabronione, jest dozwolone, wcielają w życie własne postulaty w postaci zapisów w statusie szkoły. Odmienne poglądy, nadmieniają, że uczeń jak każda inna jednostka ma prawo do zachowania prywatności, zaś rodzice do wychowywania dzieci w sposób zgodny z ich przekonaniami, co wypływa wprost z brzmienia Konstytucji RP. Powyższe stanowi punkt do rozważań poddany Rzecznikowi Praw Dziecka, który zlecił stosowne kontrole statutów szkoły i ich przedstawienie przez kuratorów oświaty, tak aby poznać obecną skalę zjawiska.