Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Co to jest patostreaming i jak powstał?

  • Patostreamy – definicja
  • Jak powstał patostreaming?
  • Jakie patostreaming niesie ze sobą zagrożenia?

Patostreamy – definicja

Transmitowanie przy wykorzystaniu sieci internetowej zjawisk powszechnie uznanych za patologiczne, naganne moralnie, a także prawnokarnie karalne, polegające na używaniu przemocy fizycznej, agresji słownej, posługiwaniu się wulgaryzmami nosi miano patostreamu. Filmiki krążące po Internecie, przedstawiające osoby, najczęściej w młodym wieku, wypowiadające się brutalnym językiem, nacechowanym wrogością, a także dopuszczające się czynów zabronionych, czy noszące znamiona wysokiej demoralizacji, tj. pobicia, kradzieże, czy nawet gwałty, stanowią swojego rodzaju nowe zjawisko społeczne, coraz szerzej śledzone przez nastolatków, a nawet starsze dzieci.

Jak powstał patostreaming?

Wraz z rozwojem i dostępem do Internetu także przez najmłodszych użytkowników, patostreaming początkowo nosił cechy zabawy, w ramach której osoba biorąca udział w relacji na żywo komunikowała się ze swoimi odbiorcami, którzy polecali jej wykonanie określonych zadań. Z czasem przybrały one na swojej negatywnej formie, w której to rówieśnicy wskazywali inicjatorowi Patostreamingu coraz to odważniejsze wyzwania, takie jak chociażby uderzenie przypadkowego przechodnia, zabranie komuś pozostawionej rzeczy, czy nawet celową kradzież cudzej własności tylko po to by filmik zdobył określoną popularność w sieci, a patostreamer powszechne uznanie i rozgłos. Coraz śmielsze przejawy zachowań agresywnych pojawiły się wraz z pozyskiwaniem od odbiorców środków pieniężnych, które w ramach zbiórki internetowej są przekazywane  patostreamerowi w sytuacji, gdy wykona naganne „zadanie”. W ostatnich miesiącach wśród Patostreamerów oraz ich odbiorców pojawił się nowy trend, polegający na zabieraniu swoich „fanów” na niebezpieczne misje w celu podniesienia adrenaliny i oglądalności filmików, w ten sposób zachęcając także kolejne osoby do aktywnego włączania się w patologiczne akcje.

Jakie patostreaming niesie ze sobą zagrożenia?

Udział młodzieży w tym nagannym procederze powoduje, że niestety naśladują oni działania swoich idoli, a tym samym powielając negatywne wzorce, uważają, iż działania te w rezultacie nie stanowią niczego złego, a są jedynie formą zabawy i pomysłem na spędzanie wolnego czasu. Dlatego też, w przyszłości ówcześni nastolatkowie mogą jako osoby dorosłe przenosić wykształcone zachowania na swoje rodziny, znajomych, a nawet postronne podmioty nie zdając sobie sprawy z karalności czynów i wiążącej się z tym odpowiedzialności przed prawem.