Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
Jakie przepisy penalizują naganne zachowanie nieletnich? Czy przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich są nadal aktualne? Do dnia 1 września 2022 roku kwestie dotyczące zasad postępowania w przypadku dostrzeżenia inkryminowanego zachowania nieletniego będzie regulować ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Po tej dacie, zacznie obowiązywać ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9...
Read More