Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

władza rodzicielska
Kodeks rodzinny i opiekuńczy – władza rodzicielska W poprzednich artykułach opisano kwestię szeroko rozumianego obowiązku alimentacyjnego dzieci jak i alimentacyjnego małżonków. Jednakże nie tylko aspekty finansowe zostały wprowadzone i opisane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Podstawową kwestią, która została poruszona w omawianym akcie prawnym, pozostaje władza rodzicielska, z której wypływa szereg praw i obowiązków,  w...
Read More