Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

alimantacja małżonków
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Alimentacja małżonków. Mając na myśli hasło „alimenty”, często odwołujemy się zobowiązania zachodzącego na linii dziecko – rodzice. Warto jednak wiedzieć, że nie tylko roszczenie dotyczące alimentów na dziecko zostało uregulowane na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepisy ustawowe określają także reguły, dzięki którym obowiązek alimentacyjny może łączyć także byłych małżonków i...
Read More