Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

nazwisko dziecka
Jakie nazwisko nosi dziecko, gdy rodzice nie są małżeństwem? Co jednak w sytuacji, gdy rodzice nie zawarli małżeństwa? Jakie nazwisko nosi dziecko ze związku pozamałżeńskiego? Jakie nazwisko nosi dziecko, gdy rodzice nie są małżeństwem? W polskim porządku prawnym przepisy jasno wskazują, iż w sytuacji pozostawania przez rodziców w związku małżeńskim istnieje tzw. domniemanie ojcostwa, a...
Read More