Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

grupa diagnostyczno-pomocowa
Grupa diagnostyczno-pomocowa Zadania grupy diagnostyczno-pomocowej Podział ról Grupa diagnostyczno-pomocowa Pierwszym ogniwem przeciwdziałania przemocy domowej jest –co już zostało zasygnalizowane – zespół interdyscyplinarny. Jednakże dla sprawniejszego koordynowania działań powołuje on tzw. grupę diagnostyczno-pomocową, której ogólną kompetencją jest wstępne zbadanie zgłoszonego zawiadomienia o przemocy domowej. W skład takiej grupy wchodzą: pracownik pomocy społecznej oraz funkcjonariusz Policji. Są...
Read More