Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

resocjalizacja nieletnich
Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich Dotychczas, tj. do dnia 1 września 2022 roku, kwestie dotyczące zasad postępowania w przypadku dostrzeżenia inkryminowanego zachowania nieletniego, regulować będzie ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Po tej dacie, zacznie obowiązywać ustawa z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która zastąpi dotychczasowe unormowania. Nowe przepisy...
Read More