Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

reprezentant dziecka
Dziecko w sądzie Kto reprezentuje dziecko w sprawie karnej? Dziecko w sądzie Bardzo często zdarza się, że to również dziecko pozostaje stroną postępowania sądowego. Zazwyczaj ma to miejsce w odniesieniu do szeroko pojętych spraw rodzinnych, np. alimentacyjnych. W takich sytuacjach, pomimo okoliczności, że to małoletni jest powodem sprawie o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego, nie występuje przed...
Read More