Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

Kurator sądowy
Nadzór kuratora sądowego jako forma zabezpieczenia rodziny. Rodzina, jako podstawowa komórka społeczna jest zawsze pod ochroną prawną. Stanowią o tym regulacje polskie, europejskie oraz międzynarodowe. Nasz ustawodawca przewidział szereg instrumentów prawnych, których uruchomienie następuje w przypadkach zagrożenia dobra rodziny oraz poszczególnych jej członków. Najsilniejszą opiekę roztacza się rzecz jasna nad małoletnimi. Nie wyklucza to jednak...
Read More