Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

Konwencja o Prawach Dziecka
Konwencja o Prawach Dziecka, czyli akt prawny dzieci W wielu międzynarodowych systemach prawnych istnieje mnóstwo przepisów zebranych w ustawy, umowy międzynarodowe, traktaty, czy rozporządzenia, które regulują poszczególne dziedziny życia w społeczeństwie. Wśród tych aktów prawnych nie mogło zabraknąć poważnego zbioru norm prawnych dotyczących dzieci. Mowa o Konwencji o Prawach Dziecka, która została przyjęta przez Zgromadzenie...
Read More