Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

kary dla nieletnich
Wymiar sprawiedliwości. Kary dla nieletnich. Jak już sygnalizowano w poprzednich opracowaniach, nawet nieletni będą odpowiadać za popełnione czyny zabronione. Nikt i nic nie jest ich w stanie przed tym uchronić, gdyż w polskim systemie prawnym panują zasady prymatu samej nieuchronności kary nad jej wysokością. W odniesieniu do nieletnich stosuje się przede wszystkim środki wychowawcze i...
Read More