Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Prawo i ja

Marta Malec-Lech

Prawo i ja

11Marta-Malec-Lech

Marta Malec-Lech
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Życie pełne jest zakrętów. Nigdy nie wiesz, kiedy możesz znaleźć się nad przepaścią. Dlatego zaufaj mi. To miejsce stworzone jest wprost dla Ciebie. Czytaj. Analizuj. Obserwuj wraz ze mną swoje otoczenie. A gdy nauczysz się wyciągać wnioski, wyprzedzisz innych. Zareagujesz. Pamiętaj, że konsekwencji nie da się cofnąć, ale można je uniknąć. Ruszajmy!

11art-grafika-01

Witaj,

pozwól, że przedstawię się. Jestem absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od ponad trzech lat zasiadam w Zarządzie Województwa Małopolskiego i nadzoruję pracę Departamentu Edukacji Województwa Małopolskiego. 

Prze ten czas dowiedziałam się, co tak naprawdę ważne jest dla Ciebie. Chętnie wspieram programy, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu uczniów w małopolskich szkołach.

Zależy mi na nowoczesnej szkole, otwartej na Twoje problemy, których przecież nie brakuje, a okres pandemii i czas nauki zdalnej tylko uwypuklił niektóre z nich. Zgodzisz się ze mną, prawda?

Podczas mojej pracy w Zarządzie Województwa Małopolskiego odwiedziłam wiele szkół i miałam okazję wielokrotnie rozmawiać z uczniami. Cenię sobie spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Czy wiesz, że nie odchodząc od komputera można wejść w konflikt z prawem lub nieświadomie, sprowadzić na siebie kłopoty? 

Prawo to bardzo szerokie zagadnienie.  Daj mi szansę, a wskażę te obszary, które mogą Cię dotyczyć bezpośrednio, by uchronić Cię przed kłopotami, które czasem mogą mieć dalekosiężne skutki. 

Nigdy nie idź na skróty.

Musisz wiedzieć, że bezpieczeństwo prawne jest podstawową wartością w życiu każdego człowieka i o tym nie wolno zapomnieć. To ono utwierdza nas w przekonaniu, że bezpieczny kontakt z Twoim rówieśnikiem powinien być wolny od przemocy i agresji. Internet to oczywiście nieograniczone źródło wiedzy. W niewiarygodny sposób możesz komunikować się z przyjaciółmi, dokonywać transakcji finansowych, a nawet bez przeszkód widzieć się z bliską Ci osobą na drugiej półkuli, bo przekaz komunikatów przebiega obecnie w błyskawicznym tempie. Wysłanie wiadomości e-mailowej zajmuje zaledwie kilka sekund, dlatego zawsze pamiętaj, by jej treść była zgodna z obowiązującymi regułami. Pozornie wydawać się może, że niektóre słowa, kierowane do znajomych, przyjaciół lub członków rodziny, nie mogą być uznawane za sprzeczne z prawem. W odniesieniu do prawa karnego nie jest istotne, jaką osobę swoim tekstem urazimy, czy jest to znajomy, czy członek rodziny, lecz każdy wulgaryzm, godzący w dobre imię człowieka, może stać się zniewagą, co określone zostało w art. 216 kodeksu karnego. Wyobraź sobie, że w takim przypadku ewentualny pokrzywdzony może dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej przeciwko nam.

Pamiętaj, że wulgaryzm słowny, wyartykułowany przez nas w sposób ustny, czy też za pomocą komunikatora internetowego może być czynem karalnym. Dlatego zawsze bądź opanowany. Tym po prostu więcej zyskasz. Nie reaguj agresją słowną na agresję. Wiem z doświadczenia, że dzisiejszy świat młodzieży oparty jest przede wszystkim na notorycznym korzystaniu z sieci, co bardzo ułatwia tworzenie pewnych zachowań lub sytuacji. Posługiwanie się Internetem i różnego rodzaju tworami informatycznymi stało się tak powszechne, że wielu z nas nie dostrzega, iż dopuszcza się przekroczenia pewnych zasad. Wskutek przetwarzania danych, jak również tworzenie internetowych postów graficznych, Ty i Twoi rówieśnicy musicie dbać o to, by treści te, nawet w naszym odczuciu żartobliwe, nie wykraczały poza przyjęty porządek prawny.

Każda nasza wypowiedź powszechna, upubliczniona za pomocą sieci internetowej powinna być przemyślana. Granica pomiędzy żartem, uszczypliwością czy też opryskliwością, a złamaniem powszechnych zasad jest bardzo cienka. Nie jesteśmy w stanie zaobserwować wyników wszystkich toczących się postępowań karnych, jednak należy mieć na uwadze, iż nawet, gdy w naszym odczuciu ktoś bardzo ważny zachowuje się nieprzyzwoicie w sieci, to nie możemy z tej osoby brać przykładu, bo zastosowana względem niej reakcja prawno – karna jest nieunikniona. Wielu z Twoich przyjaciół zapewne spotkało się z sytuacją, w której ktoś znajomy lub powszechnie znany publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa, np. zniszczenia mienia, zniewagi, pobicia itp. Takie postępowanie w świetle art. 255 kodeksu karnego może zostać ukarane grzywną, ograniczeniem wolności albo pozbawieniem wolności do lat 2. Pamiętaj, aby wypowiedzi sieciowe zawsze były wyważone, nie obrażały innych osób i nie wykraczały poza przyjęty porządek prawny. Zanim zdecydujesz się, nawet w formie żartu „wrzucić” do sieci post, który w Twoim odczuciu jest żartem lub ma na celu zdobycie szacunku innych, to wiedz, że może przynieść więcej szkody, niż pożytku.

11art-grafika-02

Dbaj o swój wizerunek w sieci!

Niestety często obserwuje się, jak młodzi ludzie zupełnie nieświadomie posługują się w niewłaściwy sposób treściami o charakterze pornograficznym. Pornografia jest zjawiskiem wysoce szkodliwym. Pomimo, iż dostępność treści pornograficznych w Internecie jest nieograniczona, to każde działanie, związane z „użyciem” pornografii w sieci może spotkać się z reakcją odpowiednich służb, a w konsekwencji wszczęciem odpowiednich procedur, których zakończenie może być dla nas bardzo niekorzystne.

Udostępnianie treści pornograficznych, a tym bardziej przerabianie wizerunku innej osoby poprzez umiejscowienie go wśród takich nieodpowiednich treści, może nawet wydawać się zabawne, ale nigdy nie posługuj się tego typu żartami. Jeśli wiesz o kimś, kto świadomie fascynuje się treściami pornograficznymi, poinformuj o tym rodziców, nauczyciela lub bliską, zaufaną Ci osobę.

Nie wstydź się!

Twoja reakcja może przyczynić się do uratowania czyjegoś wizerunku.

Musisz być świadom, że publiczne prezentowanie pornografii może narzucić komuś taki jej odbiór, którego dana osoba nigdy by sobie nie życzyła. Powyższe zachowanie jest czynem karalnym, określonym w art. 202 § 1 kodeksu karnego, a karą za naruszenie tego przepisu jest grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do jednego roku.

Tylko z dobrym przykładem powinieneś wkraczać w dorosłe życie, gdyż niektórych błędów młodości możemy później nie naprawić, co będzie rzutować na naszą przyszłość.

11art-grafika-03