Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

System dozoru elektronicznego, czyli jak uniknąć odbywania kary w zakładzie karnym?

System dozoru elektronicznego, czyli jak uniknąć odbywania kary w zakładzie karnym?

Polski system prawa karnego wyróżnia następujące kary: grzywnę, ograniczenie wolności oraz pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. O ile dwie z pierwszych wymienionych kar posiadają charakter wolnościowy, o tyle kolejne co do zasady odbywane są w ramach zakładu karnego. Zatem, jeżeli sąd w wyroku skazującym wymierzył względem nas karę pozbawienia wolności bez jej warunkowego zawieszenia, należy zastanowić się, czy nie możemy jej odbywać w systemie dozoru elektronicznego.

  1. Czym jest system dozoru elektronicznego?
  2. Jakiej kary nie można odbywać w systemie dozoru elektronicznego?
  3. Co zrobić by móc odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Czym jest system dozoru elektronicznego?

System dozoru elektronicznego pozwala osobie, wobec której orzeczono karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku i 6 miesięcy na jej odbywanie w warunkach domowych w miejscu swojego zamieszkania. Powyższe jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego nadajnika umieszczonego na ręce lub na nodze skazanego. Przypomina on zegarek, który synchronizuje się ze specjalnym urządzeniem monitorującym i wychwytującym nieprawidłowe jego działanie, np. w sytuacji, gdy osoba odbywająca karę w danym momencie nie przebywa w domu zgodnie ze zobowiązaniem sądu. System dozoru elektronicznego umożliwia odbycie kary pozbawienia wolności względem sprawców „lżejszych” przestępstw.

Jakiej kary nie można odbywać w systemie dozoru elektronicznego?

Warto pamiętać, iż w systemie dozoru elektronicznego nie można odbywać kary pozbawienia wolności, która przekracza ustawowo dopuszczalne zagrożenie, czyli  1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Równocześnie, w systemie dozoru elektronicznego nie można odbywać kary ograniczenia wolności. Pamiętać jednak należy, iż w sytuacji, gdy kara ograniczenia wolności zostanie nam zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności, wówczas możliwość zastosowania systemu dozoru elektroniczne jest realna, pod warunkiem spełniania dalszych przesłanek. Ponadto systemem dozoru elektronicznego nie mogą być również objęte osoby, wobec których orzeczono karę aresztu lub zastępczą karę aresztu za wykroczenie oraz zastępczą karę pozbawienia wolności za wykroczenie skarbowe.

Co zrobić by móc odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Przede wszystkim należy wypełnić ustawowe przesłanki, czyli pamiętać o tym, że:

  • nasza kara nie może przekroczyć 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności
  • zgodę na ten system odbywania kary muszą wyrazić osoby wspólnie z nami zamieszkujące
  • posiadamy miejsce stałego pobytu
  • w miejscu wykonywania dozoru muszą istnieć warunki do prawidłowego funkcjonowania urządzenia monitorującego

Przede wszystkim zaś sąd musi dojść do konkluzji, że odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary.

W sytuacji, gdy uznamy, iż wszystkie przytoczone warunki zostają przez nas wypełnione, nie pozostaje nic innego jak złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego do właściwego miejscowo sądu okręgowego wraz z załączonym oświadczeniem osób wspólnie z nami zamieszkujących, zawierającego zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Co ważne, złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie podlega opłacie sądowej.