Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Radca prawny czy adwokat? Do kogo zwrócić się o pomoc?

Radca prawny czy adwokat? Do kogo zwrócić się o pomoc?

W naszym codziennym życiu mogą zdarzać się sytuacje, których nie potrafimy rozwiązać samodzielnie ze względu na brak dostatecznej wiedzy prawniczej. Często wówczas zasięgamy pomocy u znajomych lub szukamy w sieci odpowiedzi na nurtujące pytania. Jeśli jednak problem wydaje się bardziej złożony, stajemy przed dylematem: kogo wybrać – radcę prawnego, czy adwokata? Dowiedz się, kim jest i czym zajmuje się radca prawny? Odpowiadamy również na pytanie, czym się różni radca prawny od adwokata? Który z nich jest lepszy i ma większe kompetencje?

Radca prawny – kto to?

Zawód radcy prawnego w polskim systemie prawnym funkcjonuje od dawna. Radcy prawni działają w strukturze samorządowej, która została utworzona na mocy ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku. To jeden z tzw. wolnych zawodów. Radcą prawnym jest przedsiębiorca, który posiada możliwość prowadzenia własnej Kancelarii Prawniczej.

Czym zajmuje się radca prawny?

Głównym zadaniem radcy prawnego jest świadczenie pomocy prawnej. Zakres tego pojęcia jest dosyć szeroki, szerszy nawet aniżeli sprecyzowanie zawarte w art. 6 ust. Ustawy o radcach prawnych. W tym bowiem przepisie wskazano, iż świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na:

  • udzielaniu porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzaniu opinii prawnych,
  • opracowywaniu projektów aktów prawnych,
  • występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy

Ujmując rzecz praktycznie to nie wszystko czym zajmuje się radca prawny. Radcowie prawni mogą także zastępować innych radców prawnych przed sądami i innymi organami. Jest to tzw. substytucja. Co jeszcze robi radca prawny? Otóż samo wyrażenie „reprezentowanie” czy „występowanie” odnosić się może nie tylko do sądów i urzędów, ale także innych czynności, np. uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników spółki, udział w oględzinach nieruchomości itp. Warto także dodać, iż radcowie prawni posiadają uprawnienia do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Często zastanawiamy się również, czy radca prawny to mecenas? W tym miejscu warto rozwiać wątpliwości i zasygnalizować, iż tytuł grzecznościowy „mecenas” używany jest prawidłowo tak w odniesieniu do radców prawnych, jak i adwokatów.

Organy samorządu Radców Prawnych

Wszyscy radcowie prawni są członkami Krajowej Izby Radców Prawnych, a więc naczelnego organu samorządowego, którego ciałem wykonawczym jest Krajowa Rada Radców Prawnych. Tworzą ją: Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz jej członkowie wybierani przez inny organ samorządu, tj. Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz pozostali członkowie wybierani przez organy działające na szczeblach miejscowych, najczęściej zbieżnych z administracyjnym podziałem kraju, tj. Okręgowe Izby Radców Prawnych. Dodatkowo w samorządzie radców prawnych funkcjonują:

  • na szczeblu krajowym: Wyższa Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Główny Rzecznik Dyscyplinarny
  • na szczeblu okręgowym: zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych, rada okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd dyscyplinarny oraz rzecznik dyscyplinarny

Jak zostać radcą prawnym?

Podstawowa „ścieżka”, którą kieruje się radca prawny, rozpoczyna się od studiów prawniczych. Żeby zostać radcą prawny, należy najpierw uzyskać tytuł magistra prawa. Wówczas można podjąć dalsze kroki, którymi są: egzamin wstępny na aplikację radcowską oraz sama aplikacja radcowska. Egzamin wstępny składa się z 150 pytań testowych. Pozytywny wynik uzyskuje osoba, która zdobyła minimum 100 punktów. Następnie kandydat, który staje się aplikantem radcowskim, musi odbyć 3-letnią aplikację i zdać egzamin radcowski. Składa się on z pięciu części: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz etyki zawodowej. Z każdej aplikant musi uzyskać ocenę pozytywną. Dopiero później organy samorządowe podejmują uchwałę o wpisie kandydata na listę radców prawnych i dopuszczają daną osobę do złożenia ślubowania.

Czym się różni radca prawny od adwokata?

Decydując się na skorzystanie z usług radcy prawnego, często zastanawiamy się czym radca prawny różni się od adwokata? W praktyce różnice są naprawdę nieznaczne. Zarówno adwokatura, jak i samorząd radcowski zostały powołane ustawami z 1982 roku, a więc funkcjonują niemalże przez jednakowy okres. Generalnie różnice sprowadzają się do trzech aspektów:

  • przynależności do samorządu (odpowiednio adwokatury i radców prawnych)
  • koloru stroju służbowego (zieleń – adwokat, niebieski – radca prawny)
  • nazwy tytułu zawodowego oraz braku możliwości wykonywania zawodu w ramach stosunku pracy przez adwokata

Co do pozostałych uprawnień są one identyczne, gdyż zarówno radca prawny, jak i adwokat może zajmować się wszelkimi rodzajami spraw jak: spadki, sprawy karne, obsługa przedsiębiorców, odszkodowania, sprawy rodzinne, administracja itp. Radcowie Prawni i adwokaci są również uprawnieni do sporządzania i podpisywania pism procesowych, a także uczestnictwa w rozprawach sądowych.

Adwokat czy radca prawny – kto lepszy?

Zarówno radcowie prawni, jak i adwokaci wykonują swoje zadania z należytą starannością oraz sumiennością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Nie jest możliwe stwierdzenie, który z prawników jest lepszy – adwokat czy radca prawny, gdyż ich kompetencje są ze sobą zbieżne. Przy wyborze prawnika należy kierować się przede wszystkim własnym uznaniem, ewentualnie opinią osób, które korzystały już z pomocy prawnej konkretnych fachowców. Warto również dopytać samych radców prawnych i adwokatów czy czują się mocni w danej dziedzinie lub czy danym zagadnieniem w ogóle się zajmują. Tak więc, czy wybierzemy radcę prawnego, czy adwokata na pewno każdy z nich będzie starał się, aby sprawa została rozwiązana w sposób najbardziej dla nas korzystny. 

Porównanie wynagrodzeń adwokata i radcy prawnego.

Podstawowym pytaniem, które zadaje sobie każda osoba, posiadająca problem prawny kto jest tańszy: adwokat czy radca prawny? Na to pytanie nigdy nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż wynagrodzenia zarówno adwokatów, jak i radców prawnych kształtowane są na zasadach wolnorynkowych, a więc każda kancelaria ustala swoje stawki samodzielnie. Nie istnieje z góry narzucony cennik radców prawnych i adwokatów, a wynagrodzenia ustala się w odniesieniu do charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania, a przede wszystkim nakładu pracy.